0150 - Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN EN 13925-1   (015094) Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 1: Všeobecné zásady Norma Kat. číslo: 67477

 Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 1: Všeobecné zásady
Dlouhý název: Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 1: Všeobecné zásady
Krátký název: Norma
Třídící znak: 015094
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2003
Účinnost: 09/2003 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
211,00 
211,00  s DPH

ČSN EN 13925-2   (015094) Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 2: Postupy Norma Kat. číslo: 67476

 Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 2: Postupy
Dlouhý název: Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 2: Postupy
Krátký název: Norma
Třídící znak: 015094
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2003
Účinnost: 09/2003 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN 13925-3   (015094) Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 3: Přístroje Norma Kat. číslo: 73827

 Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 3: Přístroje
Dlouhý název: Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 3: Přístroje
Krátký název: Norma
Třídící znak: 015094
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2005
Účinnost: 11/2005 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN CEN ISO/TS 21432   (015095) Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí základní norma Kat. číslo: 74325

 Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí
Dlouhý název: Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 015095
Platnost: Norma není platná
Vydání: 01/2006
Účinnost: 02/2006 - 03/2021
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 21432   (015095)
Detail

ČSN EN ISO 21432   (015095) Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí Norma Kat. číslo: 511501

 Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí
Dlouhý název: Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí
Krátký název: Norma
Třídící znak: 015095
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2021
Účinnost: 04/2021 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
525,00  s DPH

ČSN P CEN/TS 15053   (015096) Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky Norma Kat. číslo: 74904

 Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky
Dlouhý název: Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky
Krátký název: Norma
Třídící znak: 015096
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: 01/2006
Účinnost: 02/2006 - 02/2023
Jazyk: Norma je v češtině.

ČSN EN 14784-1   (015097) Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 1: Klasifikace systémů Norma Kat. číslo: 75071

 Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 1: Klasifikace systémů
Dlouhý název: Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 1: Klasifikace systémů
Krátký název: Norma
Třídící znak: 015097
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2006
Účinnost: 06/2006 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN EN 14784-2   (015097) Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 2: Všeobecné zásady pro zkoušení kovových materiálů pomocí rentgenového záření a záření gama Norma Kat. číslo: 75070

 Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 2: Všeobecné zásady pro zkoušení kovových materiálů pomocí rentgenového záření a záření gama
Dlouhý název: Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 2: Všeobecné zásady pro zkoušení kovových materiálů pomocí rentgenového záření a záření gama
Krátký název: Norma
Třídící znak: 015097
Platnost: Norma není platná
Vydání: 05/2006
Účinnost: 06/2006 - 05/2018
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 16371-2   (015097)
Detail

ČSN EN ISO 16371-2   (015097) Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými luminiscenčními fóliemi - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama základní norma Kat. číslo: 504290

 Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými luminiscenčními fóliemi - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
Dlouhý název: Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými luminiscenčními fóliemi - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 015097
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2018
Účinnost: 06/2018 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.

Objednat kompletní normu

410,00 
410,00  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN EN ISO 16371-2   (015097) Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými luminiscenčními fóliemi - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama základní norma

Kat. číslo: 504290
405,00 
405,00  s DPH
Položky normy

ČSN EN ISO 16371-2   (015097) - oprava 1-Angl. 07.18 oprava 1-Angl. 07.18

Kat. číslo: 505437
5,00 
5,00  s DPH