Technické normy ČSN

Co je technická norma?

Normy lze rozlišovat podle obsahu, který je určující pro účel jejich použití na terminologické, základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy, normy postupů a služeb, normy řízení jakosti, rozhraní, zaměnitelnosti, atd.

Co si lze představit pod pojmem česká technická norma?

Vydavatel norem v ČR
ČNI

Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
tel.: 221 802 802, http://www.cni.cz


Jak jsou mezinárodní technické normy přejímány do ČSN?


Jak se tvoří technické normy?

Tvorba původních ČSN tvoří v současnosti jen velmi malou část (přibližně 5% roční produkce nově vydávaných ČSN). Většina nově vydávaných ČSN (každoročně více než 2 000) jsou převzaté evropské a mezinárodní normy. Na tvorbě se však prostřednictvím vydavatele podíleli i odborníci z ČR.

Zjednodušený postup tvorby české technické normy:

Návrh na tvorbu normy
Námět na zpracování české technické normy může podat kdokoliv. Kdokoliv může prostřednictvím Českého normalizačního institutu (vydavatele) navrhnout i zpracování mezinárodní nebo evropské normy.

Posouzení návrhu
V České republice jsou návrhy posuzovány v příslušné národní Technické normalizační komisi.

Zpracování návrhu normy

Připomínkování návrhu normy
Postupné návrhy původních ČSN i návrhy evropských a mezinárodních norem jsou projednávány v Technických normalizačních komisích (nebo v jiných odborných gremiích) s cílem dosáhnout shody o užitečnosti navrhovaného řešení pro všechny zúčastněné, tedy i pro ČR.

Hlasování o návrhu a schválení návrhu normy
Návrhy evropských norem se schvalují v evropských organizacích váženým hlasováním. Tato váha je dána hospodářskou významnost členských zemí CEN a CENELEC. (ČR má v tomto systému 12 hlasů stejně jako Belgie, Maďarsko,Portugalsko a Řecko). Po schválení návrhů jsou členské země povinny zavést je do 6 měsíců do svých národních norem. V ISO a IEC je ke schválení potřeba 75% kladných stanovisek z hlasujících členů.

Převzetí evropské nebo mezinárodní normy, schválení původní ČSN a vydání
Zabezpečit zavedení všech evropských norem do soustavy ČSN a zrušení těch národních norem, které jsou s evropskými normami v rozporu, je, jako řádného člena evropských normalizačních komisí, povinností Českého normalizačního institutu Toto zavedení a udělení evropské normě statutu české národní normy, lze v závislosti na charakteru problematiky a okruhu potenciálních zájemců, resp.uživatelů, zajistit několika způsoby:

Projednaný konečný návrh původní ČSN nebo návrh převzaté evropské nebo mezinárodní normy předá zpracovatel vydavateli ke schválení. Součástí schvalovacího řízení je kontrola splnění zadání úkolu, metodická kontrola, zrušení překonaných a konfliktních norem a nutné redakční úpravy.

Celková doba, ketrá je nutná k vypracování evropské či mezinárodní normy, jsou v průměru tři roky.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku