technické-normy-čsn-obrázek-úvod
Služby

Seznam norem - normy ČSN

Seznam norem ČSN TECHNOR je zdarma v plném rozsahu k využití, jsou zde uvedeny všechny platné normy ČSN i normy již zrušené s odkazem na jejich náhrady. Měsíční aktualizace seznamu norem zajišťuje přesné a kompletní informace o platnosti normy včetně upozornění na nově vydanou změnu či opravu technické normy ČSN.

více informací →

Normy ČSN - nové normy

Které normy ČSN budou nově vydávané? Které normy mají nové dodatky? Připravujeme pro Vás pravidelné informace:

Normy - novinky ke stažení

Aktuální nové normy - Věstník Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 10/2011.
K dispozici je i archiv starších souborů. …

více informací →

Aktualizace norem ČSN

Zákazníkům nabízíme řešení, jak udržet normy ČSN aktuální - tedy platné, včetně všech doplňků. Služba aktualizace norem umožňuje jednorázové ověření platnosti normy i pravidelné automatické aktualizace:

Aktualizace s dodáním normy

Služba aktualizace ČSN je zdarma pro zákazníky a uživatele norem, kteří požadují společně s informacemi i fyzické dodání norem a mít tak k dispozici kompletní obsah nově vydané normy ČSN.

Aktualizace bez dodání normy

Pro uživatele norem a pracovníky firemního oddělení technické normalizace, kteří normy ČSN zajišťují jiným způsobem nebo jim postačí pouze informace o vydání normy ČSN, je služba placená dle cenové tabulky.

více informací →

Pojem technická norma ČSN

Normy, přesněji, technické normy jsou vyjádřením určitých požadavků. Normy ČSN stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, ochranu zdraví, atd. …

Mezinárodní normy

Mezinárodní normy jsou přejímány do ČSN překladem, převzetím originálu nebo schválením mezinárodní normy k přímému používání …

Tvorba a schvalování norem

Zjednodušeně se dá postup tvorby shrnout do několika bodů:

Návrh normy.

- Námět na zpracování české technické normy může podat kdokoliv. Taktéž kdokoliv může navrhnout i zpracování mezinárodní nebo evropské normy.

Zpracování normy.

- Organizací zpracování návrhu normy ČSN je pověřen Český normalizační institut. Informace o plánovaném postupu prací na nově vydávané normě nebo na normě revidované lze nalézt ve Věstníku Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Schválení normy.

- Návrhy technických norem jsou projednávány v Technických normalizačních komisích s cílem dosáhnout shody.

Vydání normy.

- Technické normy ČSN jsou vydávány jako původní česká norma nebo převzetím evropské technické normy do systému ČSN.

více informací →

Info

Normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

ČSN EN ISO 9001 - 03/2016 ČSN EN ISO 14001 - 03/2016

ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 jsou k dispozici. České ekvivalenty ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 jsou vydány s účinností k 1.3.2016

 

Bezpečnostní tabulky a značky
(dle normy ČSN ISO 3864-1 a ČSN EN ISO 7010)

Bezpečnostní tabulky jsou nutným vybavením každé dílny nebo skladu. Bez bezpečnostních tabulek se neobejdou ani administrativní budovy, školy nebo úřady. Bezpečnostní tabulky a značení musí označovat všecha možná rizika, bezpečnostní tabulky potřebujeme na každém stroji či zařízení. Dodávané tabulky a značky jsou vyrobeny dle právní normy č.375/2017Sb. a technické normy ČSN ISO 3864-1 a ČSN EN ISO 7010.…

koupit →montáž a lepení →více informací →

Pozor kluzká podlaha Reflexní vesty

Fotoluminiscenční značky a značení

Požadavek Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů zní: „Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být ...“

koupit →montáž a lepení →více informací →

Výstražné a vytyčovací pásky

Pravidla bezpečnosti práce vyžadují viditelně označit všechna nebezpečí na únikových cestách, komunikacích, skladovacích prostorech, zejména ostré hrany, rohy, výčnělky, ...

koupit →montáž a lepení →více informací →

Protiskluzové pásky

Nejčastější příčinou úrazů je uklouznutí. S tímto nebezpečím se setkáme na schodech, žebřících, průmyslových podlahách apod., kde po uklouznutí hrozí pád a zranění. K účinné prevenci úrazů uklouznutím patří instalace protiskluzové (protiskluzné) pásky.

koupit →montáž a lepení →více informací →

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Technické normy ČSN - právní úprava

Právní úprava technické normalizace je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Cílem jeho vypracování bylo vytvořit základ právní úpravy odpovídající čl. 75 Evropské dohody, která obsahuje závazek ČR dosáhnout ve spolupráci s EU plné shody s technickými předpisy ES, evropskou normalizací a postupy posuzování shody.

Zákon upravuje problematiku národních technických norem a stanovuje statut České technické normy - normy ČSN.

Zákon dále stanovuje podmínky pro zabezpečení tvorby a vydávání norem ČSN.

více informací →

 

Závaznost českých technických norem ČSN

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky stanoví, že české technické normy (ČSN) nejsou obecně závazné. Obecnou závazností se rozumí povinnost dodržovat normy ČSN obecně, bez jakéhokoliv omezení, tj. všemi právnickými nebo fyzickými osobami. Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu s českými technickými normami však může vzniknout ...

více informací →

 

Technické normy ČSN
TECHNOR Hradec Králové
Tisk norem ČSN povolen
Úřadem pro normalizaci a metrologii
TECHNOR Vám nabízí

Technické normy ČSN - pultový i zásilkový prodej. Služba Aktualizace norem ČSN vhodná i pro certifikované firmy. Normy ČSN EN ISO 9000 , ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Normy - měsíčně aktualizovaný seznam. Informace z oblasti technických norem a normalizace.
Bezpečnostní tabulky a značky, fotoluminiscenční značení.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku