Aktualizace norem ČSN

Jednorázová aktualizace - kontrola platnosti technických norem ČSN

Základní službou poskytovanou zákazníkům je kontrola platnosti technických norem. Při této kontrole provedeme jednorázové ověření platnosti kontrolované technické normy ČSN. V případě, je-li již norma neplatná, dohledáme k ní náhrady tak, jak postupně vycházeli (tzv. strom náhrad) s označením v současnosti poslední, platné náhrady či náhrad. O výsledku kontroly vypracujeme protokol o kontrole, který je taktéž doplněn informací o změnách a opravách k jednotlivým normám doposud vydaných.

Kontrolu platnosti technických norem ČSN provádíme na základě požadavku zákazníka-klienta. Tento požadavek musí obsahovat přesná označení norem s údaji: třídící znak, číslo normy a datum účinnosti nebo vydání normy ČSN a lze jej zaslat poštou či e-mailem na naši adresu (doporučujeme, aby soupis norem určených ke kontrole byl v elektronické formě v XLS, DBF nebo obdobném formátu).

K provedení Kontroly platnosti technických norem ČSN lze přiobjednat též porovnání původního a aktualizovaného soupisu norem, s výběrem a dodáním chybějících náhrad, změn a oprav jednotlivých norem. Pro případ tohoto porovnání potřebujeme od zákazníka nezbytnou informaci o změnách a opravách, které fyzicky vlastní. Porovnání aktualizovaného soupisu můžeme provést taktéž s fyzickým stavem norem ČSN, a to v naší provozovně nebo v sídle zákazníka.

Cena jednorázové aktualizace norem ČSN podle počtu kontrolovaných norem
SlužbaCena
Kontrola norem a vypracování protokolu10 Kč/ks
+ porovnání původního a aktualizovaného stavu + 5 Kč/ks
+ porovnání fyzického a aktualizovaného stavu v naší provozovně + 10 Kč/ks
+ porovnání fyzického a aktualizovaného stavu v sídle zákazníka-klienta + 550 Kč/hod.
+ cestovní náklady

Ceny uvedeny bez DPH 21%

Automatická (pravidelná) aktualizace ČSN

Od 1.1.2001 poskytujeme rozšířenou službu pro odběratele nově vydávaných ČSN, jejich změn nebo oprav.

Nový systém "Automatické aktualizace ČSN" umožňuje zajistit si pravidelnou aktualizaci jednotlivých, konkrétních ČSN tak, že máte používané normy vždy v platném a úplném znění a zároveň minimalizujete riziko zakoupení norem nepotřebných. Nový systém také vygeneruje informaci pro odběratele o nových normách, které by jej svým věcným zařazením mohly zajímat, tyto normy může odběratel následně doobjednat a zavést do systému pro budoucí pravidelnou aktualizaci.

Tento princip je výhodný zejména pro firmy certifikované podle EN ISO 9000, EN ISO 9001, atd., které mají přesně specifikovaný okruh používaných ČSN, ovšem i ostatním firmám či organizacím naše služba zásadně zjednoduší sledování změn v oblasti technické normalizace.

Pravidelnou aktualizaci ČSN lze zajistit jednak jako službu včetně dodávky nových ČSN, změn a oprav vyplývajících z aktualizace, ale i jako samostatnou službu bez dodávek nových normy, změny a opravy.

Automatická aktualizace probíhá jednou měsíčně vygenerováním protokolu o aktualizaci a jeho zasláním na e-mail odběratele-klienta. Normy ČSN uvedené v protokolu bude mít odběratel k dispozici ještě před jejich účinností. Bohužel, vzhledem k faktu, že avizované nové ČSN fyzicky vycházejí postupně v průběhu měsíce, kdy byla informace o nich zveřejněna, nelze je dodat s větším časovým předstihem. Pravidelnou aktualizaci provádíme zpracováním a porovnáním oficiálních údajů zveřejňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví.

Službu aktualizace ČSN poskytujeme na základě uzavřené smlouvy (smlouva o Aktualizaci s odběrem ČSN, smlouva o Aktualizaci bez odběru ČSN). Podpisu smlouvy musí nutně předcházet předání seznamu norem ČSN určených k aktualizaci, který podrobíme úvodní aktualizaci a připravíme k zadání do systému. Cena této úvodní aktualizace je 8,- Kč (bez DPH 21%) za každou kontrolovanou normu ČSN. Bude-li nám seznam norem určený k aktualizaci dodán v elektronickém formátu XLS, DBF nebo obdobném a bude-li obsahovat přesná označení norem s údaji: třídící znak, číslo normy a datum účinnosti nebo vydání normy ČSN, může být poplatek za vstupní kontrolu norem odpuštěn.

Cena následné služby pravidelné aktualizace ČSN je určena na kalendářní rok podle cenové tabulky v závislosti na množství sledovaných norem ČSN:

Počet aktualizovaných (sledovaných) noremCena služby na rok
1 až 30 kspaušál 500 Kč + 20 Kč/ks
31 až 50 kspaušál 650 Kč + 15 Kč/ks
51 až 100 kspaušál 800 Kč + 12 Kč/ks
101 až 250 kspaušál 1100 Kč + 9 Kč/ks
251 až 500 kspaušál 1600 Kč + 7 Kč/ks
501 až 1000 kspaušál 2600 Kč + 5 Kč/ks
1001 až 2500 kspaušál 4600 Kč + 3 Kč/ks
2501 ks a vícepaušál 9600 Kč + 1 Kč/ks

Ceny uvedeny bez DPH 21%

Poznámka: v zadání pro aktualizaci lze kombinovat seznam konkrétních ČSN se soupisem tříd a skupin ČSN (např. třídy: 0134..., 2688..., 2690... + ČSN 331600, ČSN EN ISO 9001, atd.).

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 495 213 114.

Soubory ke stažení

Vzorové dokumenty ke stažení:


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku