ČSN EN 954-1 (833205)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci


Norma:ČSN EN 954-1
Název:Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci
Třídící znak:833205
Katalogové číslo:51314
Obor: 83 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8332 - Bezpečnostní hlediska u strojů
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(833205) ČSN EN ISO 13849-1
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:03/1998 - 06/2007

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 954-1 (833205)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 954-1:1996. Evropská norma EN 954-1:1996 má status české technické normy. Tato první část evropské normy (ČSN) EN 954-1 uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce (viz čl.3.11 EN 292-1:1991) bezpečnostních částí řídicích systémů. Pro tyto části norma specifikuje kategorie a popisuje charakteristiky jejich bezpečnostních funkcí. Toto zahrnuje programovatelné systémy pro všechna strojní zařízení a příslušná ochranná zařízení. Norma se používá pro všechny bezpečnostní části řídicích systémů, nezávisle na druhu použité energie, např. elektrické, hydraulické, pneumatické, mechanické. Norma nespecifikuje, které bezpečnostní funkce a která kategorie musí být použita v jednotlivých případech. Norma platí pro všechna strojní zařízení a to jak pro profesionální tak i amatérské použití. Norma může být také použita u bezpečnostních částí řídicích systémů používaných i k jiným technickým účelům. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Charakteristiky bezpečnostních funkcí, kapitolu 6 - Kategorie, kapitolu 7 - Uvažování závady, kapitolu 8 - Ověření, kapitolu 9 - Údržba a kapitolu 10 - Informace pro používání. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A, B, C, D, E a informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU. Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování zákonů členských států vztahujících se ke strojním zařízením (89/392/EHS), Směrnice Rady ze 20. června 1991 doplňující Směrnici 89/392/EHS o sbližování zákonů členských států vztahujících se ke strojním zařízením (91/368/EHS), Směrnice Rady ze 14. června 1996 doplňující Směrnici 89/392/EHS o sbližování zákonů členských států vztahujících se ke strojním zařízením (93/44/EHS). Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků směrnice uvedených výše. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 954-1 (83 3205) byla vydána v únoru 1998.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku