ČSN EN 166 (832401)
Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení


Norma:ČSN EN 166
Název:Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení
Třídící znak:832401
Katalogové číslo:65581
Obor: 83 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8324 - Ochrana očí
Platnost: Norma je platná.
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:11/2002

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
KOMPLETNÍ NORMA 410,0010 %451,00
tlacitko-koupit
základní norma65581405,0010 %445,50
tlacitko-koupit
oprava 1 07.10863785,0010 %5,50
tlacitko-koupit

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 166 (832401)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 166:2001. Evropská norma EN 166:2001 má status české technické normy. Norma pojednává o všeobecných funkčních požadavcích pro různé druhy prostředků k ochraně očí a obsahuje např.: - provedení; - klasifikaci; základní požadavky kladené na veškeré prostředky k ochraně očí; - různé doplňkové a volitelné požadavky; - rozdělení požadavků, zkoušek a použití; - značení; - informace pro uživatele. Požadavky na činitel prostupu pro různé druhy filtrů jsou uvedeny v samostatných normách, které jsou vyjmenovány v kapitole 2. Tato evropská norma se týká všech typů prostředků k ochraně očí používaných proti různým rizikům, s kterými je možné se setkat v průmyslu, laboratořích, vzdělávacích institucích, činnostech ve volném čase, atd., která mohou pravděpodobně poškodit oči nebo vidění, s výjimkou ionizačního záření, rentgenového záření, laserového záření a nízkoteplotního infračerveného (IR) záření vyzařovaného zdroji o nízké teplotě. Požadavky této normy se netýkají prostředků k ochraně očí, na které existují kompletní normy, jako jsou prostředky k ochraně očí proti laserům, protisluneční brýle pro všeobecné použití atd., pokud se neodkazují na tuto normu. Požadavky této normy se vztahují na zorníky pro svařování a příbuzné procesy, ale netýkají se prostředků k ochraně očí a obličeje při svařování a příbuzných procesech, protože požadavky na tyto osobní ochranné prostředky jsou obsaženy v (ČSN) EN 175. Konečně prostředky k ochraně očí dodané s korekčními brýlovými čočkami nejsou zahrnuty do oblasti použití této normy. Odchylky optické mohutnosti a další speciální vlastnosti závislé na korekčních vlastnostech jsou uvedeny v (ČSN) EN ISO 8980-1 a (ČSN) EN ISO 8980-2. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Klasifikace, kapitolu 5 - Provedení filtrů, kapitolu 6 - Požadavky na provedení a výrobu, kapitolu 7 - Základní, doplňkové a volitelné (nepovinné) požadavky, kapitolu 8 Rozvržení požadavků, plány zkoušek a použití, kapitolu 9 - Značení a kapitolu 10 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma obsahuje informativní Přílohu ZA. V Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. UPOZORNĚNÍ: Na výrobek(výrobky), který (které) je (jsou) předmětem této normy se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění požadavků, uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu.

ČSN EN 166 (83 2401) byla vydána v říjnu 2002. Nahradila ČSN EN 166 (83 2401) z března 1997.0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku