ČSN EN 1845 (798002)
Stroje pro výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky


Norma:ČSN EN 1845
Název:Stroje pro výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky
Třídící znak:798002
Katalogové číslo:55845
Obor: 79 - PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ
7980 - Strojní zařízení pro výrobu obuvi, galanterie apod.
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(798002) ČSN EN 1845
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:07/1999 - 07/2008

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 1845 (798002)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1845:1998. Evropská norma EN 1845:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma platí pro obuvnické tvářecí stroje, které jsou určeny pro používání v obuvnickém průmyslu pro výrobu obuvi a dílců obuvi. Takovými stroji jsou: - tvářecí stroje pro přímý nástřik podešve, - tvářecí stroje na vysokou a nízkou obuv, - tvářecí stroje jednotkových podešví a dílců obuvi. Norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci, dopravu, instalaci, nastavování, seřizování, záběh nebo změnu postupu, provoz, čištění, údržbu, vyřazení z provozu, demontáž, atd., pokud se týká bezpečnosti strojů uvedených v 1.1. Norma bere v úvahu předpokládané použití, předvídatelné nesprávné použití, poruchu součásti a systému. Z předmětu normy jsou vyloučeny následující stroje, pokud nejsou používány pro tváření podešve nebo reakční tváření: - tvářecí stroje se stacionárními vstřikovacími jednotkami a stacionárními tvářecími stanicemi (uzavírací jednotky), - tvářecí stroje se stacionárními dávkovacími a míchacími jednotkami a mobilními stanicemi s lineárním uspořádáním tvářecích stanic (nosičů formy). Norma zahrnuje všechna příslušná rizika vyskytující se pouze v obuvnickém průmyslu. Norma se nezabývá: - přesnými technickými opatřeními pro snížení nebezpečnosti vznikajícími výpary, - riziky vznikajícími míchací a dávkovací jednotkou. Norma také neplatí pro další zařízení pro manipulaci s materiálem a jeho zpracování, která jsou integrální součásti stroje. Norma neplatí pro stroje vyrobené po datu vydání této normy. Rozsáhlá norma (cca 65 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam rizik, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření a kapitolu 7 - Informace pro používání. Norma dále uvádí normativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, informativní Přílohu J, normativní Přílohu K, informativní Přílohu L a Přílohu ZA. Za pozornost stojí zejména Příloha J, která obsahuje prahové hodnoty popálení při náhodném dotyku a odkazuje na (ČSN) EN 563 (83 3278), dále Příloha K, kde jsou uvedeny pracovní podmínky a podmínky měření při stanovení hluku, a konečně Příloha ZA. V této Příloze je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU: Směrnice pro strojní zařízení 89/329/EHS, doplněná směrnicí 91/368/EHS a směrnicí 93/44/EHS a Směrnice na elektrická zařízení nízkého napětí 72/23/EHS. Upozornění: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO/EFTA. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu". ČSN EN 1845 (79 8002) byla vydána v červnu 1999.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku