ČSN EN 931 (798001)
Stroje pro výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky


Norma:ČSN EN 931
Název:Stroje pro výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky
Třídící znak:798001
Katalogové číslo:53343
Obor: 79 - PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ
7980 - Strojní zařízení pro výrobu obuvi, galanterie apod.
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(798001) ČSN EN 931+A2
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:10/1998 - 04/2010

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 931 (798001)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 931:1997. Evropská norma EN 931:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma je vhodná pro napínací stroje používané v obuvnickém průmyslu, zejména pro: - napínací stroje špic lepením (viz obrázek 1), - ručně ovládané napínací stroje klenků lepením (viz obrázek 3A), - napínací stroje pat lepením (viz obrázek 2), - napínací stroje pat a klenků lepením (viz obrázek 2), - ručně ovládané napínací stroje na tvarování klenků (s přibíjením) (viz obrázek 3B), - napínací stroje pat klenků přibíjením (viz obrázek 2), - napínací stroje pat a klenků přibíjením a lepením (viz obrázek 2), - napínací stroje pat přibíjením a klenků lepením (viz obrázek 2), - napínací stroje pat přibíjením a klenků lepením a přibíjením (viz obrázek 2). Tato norma neplatí pro napínací stroje, které používají granulová lepidla. Tato norma specifikuje požadavky pro bezpečnou konstrukci, výrobu a používání strojů. Norma neuvádí požadavky týkající se přepravy, uvádění do provozu a vyřazení z provozu. Norma bere v úvahu předpokládané použití, předvídatelné nesprávné použití, poruchu součásti a systému. Tato norma zahrnuje všechna příslušná rizika v obuvnickém průmyslu. Používáním strojů, které jsou uvedeny v předmětu této normy v jiných průmyslových odvětvích mohou vznikat rizika, která nebyla uvažována při přípravě této normy. Tato norma platí pro stroje vyrobené po datu vydání této normy. V seznamu rizik (kapitola 4 - viz dále) jsou specifikována mechanická a elektrická rizika, hluk, materiál a emise látek, tepelné riziko, riziko funkčního poškození a zanedbání ergonomických zásad. Při ověření bezpečnostních požadavků (kapitola 6 - viz dále) je tabelárně stanoven kontrolní seznam ověřovacích bodů, a to tak, že vedle ustanovení a předmětu je citována příslušná norma a uveden způsob kontroly. (Jako v mnoha jiných případech se tu často směšuje pojem nebezpečí a riziko; kapitola 4 a z části i kapitola 6 nepojednává jen o rizicích, ale i o nebezpečí.) Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam rizik, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 6 - Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření a kapitolu 7 - Informace pro používání. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, B, informativní Přílohu C a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice 89/392/EHS, doplněná směrnicí 91/368/EHS a směrnicí 93/44/EHS a Směrnicí Rady 93/68/EHS. Upozornění: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této evropské normy, podporují splnění podstatných požadavků směrnice uvedené výše. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 931 (79 8001) byla vydána v září 1998.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku