ČSN EN 930 (798000)
Stroje pro výrobu obuvi, zboží z přírodních a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky


Norma:ČSN EN 930
Název:Stroje pro výrobu obuvi, zboží z přírodních a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky
Třídící znak:798000
Katalogové číslo:53344
Obor: 79 - PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ
7980 - Strojní zařízení pro výrobu obuvi, galanterie apod.
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(798000) ČSN EN 930+A2
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:10/1998 - 04/2010

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 930 (798000)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 930:1997. Evropská norma EN 930:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma platí pro následující stroje, které jsou určené pro zpracovávání materiálu pro výrobu obuvi: - automatické a ručně ovládané drásací, brousicí a lešticí stroje, - automatické a ručně ovládané ořezávací stroje okrajů podpatku. Tato norma neplatí pro stroje na opravu bot. Norma specifikuje požadavky pro bezpečnou konstrukci, výrobu a provoz. Norma bere v úvahu předpokládané použití, předvídatelné nesprávné použití, poruchu součásti a systému. Tato norma zahrnuje všechna příslušná rizika v obuvnickém průmyslu při výrobě obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní. Používáním strojů, které jsou uvedeny v předmětu této normy v jiných průmyslových odvětvích mohou vznikat rizika, která nebyla uvažována při přípravě této normy. Tato norma platí pro stroje vyrobené po datu vydání této normy. V seznamu rizik (kapitola 4 - viz dále) jsou specifikována mechanická a elektrická rizika, hluk, emise prachů a kouře, riziko požáru, funkčního poškození a zanedbání ergonomických zásad. Při ověření bezpečnostních požadavků (kapitola 6 - viz dále) je tabelárně stanoven kontrolní seznam ověřovacích bodů, a to tak, že vedle ustanovení a předmětu je citována příslušná norma a uveden způsob kontroly. (Jako v mnoha jiných případech se tu často směšuje pojem nebezpečí a riziko; kapitola 4 a z části i kapitola 6 nepojednává jen o rizicích, ale i o nebezpečí.) Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam rizik, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 6 - Ověření bezpečnostních požadavků a kapitolu 7 - Informace pro používání. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, B, C, D, informativní Přílohu E a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice 89/392/EHS, doplněná směrnicí 91/368/EHS a směrnicí 93/44/EHS a Směrnicí Rady 93/68/EHS. Upozornění: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této evropské normy, podporují splnění podstatných požadavků směrnice uvedené výše. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO/EFTA." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 930 (79 8000) byla vydána v září 1998.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku