ČSN 75 5050 (755050)
Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech


Norma:ČSN 75 5050
Název:Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech
Třídící znak:755050
Katalogové číslo:17120
Obor: 75 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7550 - Vodárenství. Všeobecné normy
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(755050) ČSN 75 5050
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:02/1995 - 04/2006

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN 75 5050 (755050)

Kap.5.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování, výstavbu, tlakové zkoušky a provoz zařízení a objektů chlorového hospodářství ve vodohospodářských provozech vodárenských organizací, průmyslových závodů a zemědělských objektů. Z definic uvádíme čl.2.1 Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech: Souhrn objektů, nebo částí provozních objektů a zařízení pro skladování, přípravu a dávkování chloru do vody. Zpravidla zahrnuje následující prostory: hlavní sklad chloru, provozní sklad chloru, chlorovnu s předsíní, místnost pro zařízení na větrání a vytápění, prostory pro uložení ochranných pomůcek. Z této, poměrně rozsáhlé a podrobně zpracované normy vyjímáme z některých kapitol hygienicky nejzávažnější údaje. Konkrétně v kap. 3 "Všeobecně", stojí za pozornost články: 3.1 "Pro skladování kapalného chloru se používají láhve nebo sudy podle ČSN 07 8305 barevně označené žlutým pruhem podle ČSN 07 8509. Tlakové nádoby na chlor se nesmí používat pro jiný plyn. Dále čl.3.2 "Chlor se posuzuje jako plyn jedovatý a žíravý, těžší než vzduch. Hmotnost kapalného chloru na 1,00 l objemu tlakové nádoby je 1,25 kg". Konečně čl.3.3 "Prostředí v objektech chlorového hospodářství se posuzuje podle ČSN 33 0300." Dále vyjímáme z kap. 4 "Navrhování a výstavba chlorového hospodářství" čl.4.1 "Dispoziční a technické řešení", čl.4.2 "Větrání a vytápění", čl.4.3 "Zařízení skladu chloru a chloroven", čl.4.4 "Tlakové zkoušky rozvodu plynného chloru", čl.4.5 "Technické požadavky na chlorátory", čl.4.6 "Stavební provedení". V podrobnostech viz recenzovanou normu, tyto "subkapitoly" mají dále 10 - 20 článků. Dále za pozornost stojí kap. 5 "Provozování chlorového hospodářství". Pro provoz chlorového hospodářství se zpracovává v souladu s ČSN 38 6405 místní provozní řád jako součást provozního řádu vodohospodářského provozu, který musí obsahovat zejména (a z dalších 24 bodů pouze vyjímáme): stručnou charakteristiku chloru; pokyny pro hledání netěsností; pokyny pro kontrolu ovzduší; pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru; zásady pro první pomoc při otravě (únik chloru); požadavek na vybavení pracovníků obsluhy osobními ochrannými pracovními prostředky a přístroji; pokyny pro údržbu chlorátorů a celého zařízení; pokyny pro instruktáž o předpisech týkajících se chlorového hospodářství; protichlorový poplachový plán. I v této kapitole jsou další články (subkapitoly), jejichž názvy uvádíme: čl.: čl. 5.2 "Manipulace a vyprazdňování tlakových nádob", čl.5.4 "Doprava tlakových nádob" a čl.5.5 "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci". Tento zezávazněný článek obsahuje např.: čl.5.5.5 "Při obsluze chlorového zařízení musí mít zaměstnanci masku s filtrem v pohotovostní poloze a k dispozici nejméně dva náhradní nepoužité filtry. Zaměstnanci musí mít nasazenou ochranou masku při přepojování tlakových nádob, při odstraňování netěsností tlakových nádob a rozvodů a vždy, když je zjištěn únik chloru do ovzduší". Dále čl.5.5.8 "Pro provoz chlorového hospodářství se sudy musí vždy být trvale k dispozici alespoň dva přezkoušené a zaplombované vzduchové dýchací přístroje. Přístroje mají být umístěny v uzavřené skříni v suchém prostředí v blízkosti chlorovny. Na pracovišti, kde se výhradně používají láhve s chlorem, se vzduchové dýchací přístroje nevyžadují". Čl.5.5.9 "U provozního a hlavního skladu chloru a chlorovny v blízkosti vchodu do předsíně musí být umístěna skříňka s několika vyzkoušenými zásobními maskami s filtry proti chloru včetně náhradních filtrů a ochranné osobní pomůcky podle místního provozního řádu. Ochranné pomůcky musí být zabezpečeny proti poškození a místo uložení výrazně vyznačeno". Čl.5.5.10 "Ochranné pomůcky pro malé chlorovny musí být umístěny v blízkosti vchodu. Pokud se jedná o osamocený objekt bez trvalé obsluhy, je možno připustit uložení ochranných pomůcek v montážním voze". Čl.5.5.12 "Plynová maska s filtrem chrání obličej, oči a dýchací cesty při nižších koncentracích chloru (do 0,5 % obsahu chloru). Vzduchový dýchací přístroj chrání obličej, oči a dýchací cesty při nižších koncentracích chloru (do 0,5 % obsahu chloru). Vzduchový dýchací přístroj chrání obličej, oči a dýchací cesty při všech koncentracích chloru po dobu danou kapacitou přístroje. Gumový oblek, rukavice a boty chrání pokožku před leptavým účinkem chloru." Čl.5.5.12 "Provozuschopnost větracího zařízení musí být kontrolována po 14 dnech." ČSN 75 5050 je zajímavým dokladem komplexního (až zbytečně podrobného) řešení konkrétního bezpečnostního (a hygienického) problému. ČSN 75 5050 byla vydána v lednu 1995. V této normě je soustředěna a komplexně řešena celá problematika chlorového hospodářství, obsažená v dříve platných následujících oborových normách: ON 75 5050 Chlorové hospodářství v úpravnách vody a ostatních vodohospodářských provozech z 8.12.1987, ON 75 6681 Tlakové chlorátory z 15.7.1986, ON 75 6682 Vakuové chlorátory z 15.7.1986, ON 75 6689 Tlakové zkoušky rozvodů plynného chloru ve vodním hospodářství z 2.10.1986.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku