ČSN 64 1601 (641601)
Plasty. Aminové syntetické pryskyřice. Základní ustanovení


Norma:ČSN 64 1601
Název:Plasty. Aminové syntetické pryskyřice. Základní ustanovení
Třídící znak:641601
Katalogové číslo:29844
Obor: 64 - PLASTY
6416 - Aminové pryskyřice
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
(Neplatné normy lze dodatat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Účinnost:01/1987 - 11/2003

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN 64 1601 (641601)

Norma platí pro výrobu, balení, vzorkování, zkoušení, dopravu, dodávání, skladování a používání aminových syntetických pryskyřic. Vztahuje se i na dovážené aminové syntetické pryskyřice. Nevztahuje se na aminové syntetické pryskyřice pro lakařské účely. Aminové syntetické pryskyřice podle této normy (dále jen aminopryskyřice) jsou produkty vznikající polykondenzační reakcí látek obsahujících aminoskupiny (močovina, melamin aj.) s aldehydy, nejčastěji s formaldehydem, za katalytického účinku alkalicky popř. kysele reagujících látek. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 5) je stručně uvedena rizikovost především uvolňujícího se formaldehydu. V části zkoušení (čl. 7) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 24 upozornění na nutnost psát na každý obal varovné poučení podle konkrétního textu v normách jakosti. Za pozornost stojí i čl. 26 o dopravě po železnici a čl. 27 o skladování. Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující jak požární a bezpečnostní riziko, tak riziko hygienické, a to především formaldehydu. Jsou uvedena technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P pro formaldehyd (0,5 a 1 mg.m-3) a uvedena směrná NPK-P pro prach vytvrzené aminopryskyřice hodnotou 6 mg.m-3. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. ČSN 64 1601 byla schválena 5.4.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1987.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku