ČSN 64 1410 (641410)
Plasty. Alkydové pryskyřice. Základní společná ustanovení


Norma:ČSN 64 1410
Název:Plasty. Alkydové pryskyřice. Základní společná ustanovení
Třídící znak:641410
Katalogové číslo:29841
Obor: 64 - PLASTY
6414 - Alkydové pryskyřice
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
(Neplatné normy lze dodatat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Účinnost:05/1988 - 08/2016

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN 64 1410 (641410)

Norma platí pro výrobu, vzorkování, zkoušení, balení, dopravu, dodávání a skladování alkydových pryskyřic a jejich roztoků, používaných při přípravě nátěrových hmot a tiskových barev. Vztahuje se i na dovážené alkydové pryskyřice. Alkydové pryskyřice jsou syntetické polyesterové pryskyřice vznikající polykondenzační reakcí vícefunkčních a mastných kyselin a olejů s vícefunkčními alkoholy, Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 3) je poměrně obšírně uvedeno, že alkydové pryskyřice dráždí pokožku i sliznice a mohou vyvolat alergii. Jejich roztoky - podle použitého rozpouštědla - jsou hořlavými kapalinami. Konečně je v tomtéž článku odkaz na podrobnější ustanovení o ochraně zdraví v příloze. V části zkoušení (čl. 5) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, a dále na ČSN 65 0201 a 68 4050, které je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 41 požadavek označovat alkydové pryskyřice jednak jako hořlavé kapaliny (třídu nebezpečnosti uvádějí normy jakosti), jednak varovným poučením, jehož konkrétní text bude také v normách jakosti). Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující účinek alkydových pryskyřic a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci, a to jak pro práci s pryskyřicemi, tak rozpouštědy, která mohou obsahovat. Dále jsou též zopakovány v době schválení normy platné NPK-P pro benzín (500 a 2500 mg.m-3) a xylen i toluen (v obou případech 200 a 1000 mg.m-3). Dále jsou popsány podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, při náhodném požití, při zasažení pokožky a oděvu a při nadýchání. ČSN 64 1410 byla schválena 27.3.1987 a nabyla účinnosti od 1.5.1988. Nahradila ČSN 64 1410 z 20.11.1975.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku