ČSN EN 60335-1 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky


Norma:ČSN EN 60335-1
Název:Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky
Třídící znak:361040
Katalogové číslo:21076
Obor: 36 - ELEKTROTECHNIKA
3610 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
Platnost: Norma je platná.
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:04/1997

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
KOMPLETNÍ NORMA 1 998,0010 %2 197,80
tlacitko-koupit
základní norma21076989,0010 %1 087,90
tlacitko-koupit
změna A11 12.9750241126,0010 %138,60
tlacitko-koupit
změna A1 04.9851627126,0010 %138,60
tlacitko-koupit
změna A13 04.9955098126,0010 %138,60
tlacitko-koupit
změna A14 08.9956608126,0010 %138,60
tlacitko-koupit
změna A15 01.016057272,0010 %79,20
tlacitko-koupit
změna A2 08.0162466315,0010 %346,50
tlacitko-koupit
změna A16 01.026364372,0010 %79,20
tlacitko-koupit
změna Z1 05.036705136,0010 %39,60
tlacitko-koupit
oprava 1 06.04704845,0010 %5,50
tlacitko-koupit
oprava 2 03.10847135,0010 %5,50
tlacitko-koupit

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 60335-1 (361040)

Norma je identická s EN 60335-1:1994 (včetně prav z ledna 1995) Tato evropská norma nahrazuje (ČSN) EN 60335-1:1988 a její změny. EN 60335-1 přesto zůstává v platnosti, dokud všechny Části 2, které se používají v součinnosti s ní, nebudou zrušeny. Tato Část 1 se používá společně s příslušnou Částí 2, jejíž kapitoly nahrazují nebo mění odpovídající kapitoly v Části 1, aby byly zabezpečeny příslušné požadavky pro každý typ výrobku. Jestliže jsou činnosti spotřebiče zahrnuty ve zvláštních částech 2 EN 60335, příslušná část platí pro každou činnost zvlášť, pokud je to vhodné. Bere se v úvahu, když platí, že jedna činnost ovlivňuje činnost druhou. Odvolávky na články, poznámky, obrázky a přílohy, které doplňují články, poznámky, obrázky a přílohy v IEC 335-1 jsou označeny písmenem Z. Zvláštní národní podmínky, způsobující odchylky od této evropské normy jsou uvedeny v normativní příloze ZA. Národní odchylky od této normy jsou uvedeny v informativní příloze ZB. Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou dány v příloze A s odkazem na odpovídající evropskou normu. Všechny přílohy jsou normativní kromě příloh H, ZB a ZF. Rozsah platnosti: Tato norma se týká elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů. Spotřebiče mohou obsahovat motory, topné články nebo jejich kombinaci. Tato norma platí pro spotřebiče, které nejsou určeny pro užívání v normálních domácnostech, ale které se přesto mohou stát zdrojem nebezpečí pro osoby, jako např. spotřebiče určené pro užívání neznalými osobami v obchodech a ve spotřebním průmyslu a zemědělství.

Poznámka 1: Příkladem takových spotřebičů jsou zařízení veřejného stravování, úklidové spotřebiče pro průmyslové a komerční použití a spotřebiče pro kadeřníky. Tato norma se týká běžných nebezpečí vyvolávaných spotřebiči, pokud je to rozumně použitelné, se kterými se setkávají osoby v domácnosti a jejím okolí. Tato norma obecně nebere v úvahu: - užívání spotřebičů malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez dozoru, - hru malých dětí se spotřebiči. Poznámka 2: Upozorňuje se na skutečnost, že - pro spotřebiče určené pro používání v automobilech nebo na palubách lodí či letadel mohou být nutné doplňující požadavky; - pro spotřebiče určené pro používání v tropických zemích mohou být nutné doplňující požadavky; - v mnoha zemích existují doplňující předpisy vydané národními zdravotními úřady, národními úřady odpovědnými za bezpečnost práce, národními vodohospodářskými úřady a podobnými úřady.

Poznámka 3: Tato norma neplatí pro - spotřebiče navržené výlučně pro průmyslové účely; - spotřebiče určené pro používání v místech, v nichž se vyskytují zvláštní podmínky, jako např. korozivní nebo výbušná atmosféra (prach, výpary nebo plyn); - rozhlasové a televizní přijímače, magnetofony a podobné přístroje (IEC 65 - ČSN EN 60065); - spotřebiče pro lékařské účely (IEC 601); - elektrické ruční nářadí (IEC 745); - osobní počítače a podobné přístroje (IEC 950); - přikrývky, podušky, matrace a podobné ohebné tepelné spotřebiče (IEC 967); - elektrické ohradníky (IEC 1011); - přenosné elektromechanické nářadí (IEC 1029). Norma definuje tyto druhy spotřebičů: Čl. 2.4.5 Spotřebič třídy ochrany 0: Spotřebič, u něhož ochranu proti úrazu elektrickým proudem zajišťuje základní izolace. To znamená, že neexistují prostředky pro připojení případných přístupných vodivých částí k ochrannému vodiči pevného vedení, přičemž v případě porušení základní izolace zajišťuje ochranu proti úrazu elektrickým proudem okolí. Čl.2.4.6 Spotřebič třídy ochrany 01: Spotřebič, který má všude alespoň základní izolaci a který je opatřen ochrannou svorkou, který má však napájecí přívod bez ochranného vodiče a vidlici bez ochranného kontaktu. Čl.2.4.7 Spotřebič třídy ochrany I: Spotřebič, u něhož ochranu proti úrazu elektrickým proudem zajišťuje pouze základní izolace, který však obsahuje další bezpečnostní opatření taková, že přístupné vodivé části jsou spojeny s ochranným vodičem v síti způsobem, že se přístupné vodivé části nemohou stát živými v případě porušení základní izolace. Čl.2.4.8 Spotřebič třídy ochrany II: Spotřebič, u něhož ochranu proti úrazu elektrickým proudem nezajišťuje pouze základní izolace, ale který obsahuje další bezpečnostní opatření, jako např. dvojitou izolaci nebo zesílenou izolaci, přičemž neexistuje ochranné spojení a ochrana proti úrazu elektrickým proudem není zajišťována instalačními podmínkami. Čl.2.4.10 Spotřebič třídy ochrany III: Spotřebič, ve kterém ochranu před úrazem elektrickým proudem zajišťuje napájení bezpečným malým napětím a ve kterém nevznikají vyšší napětí než bezpečná malá napětí. Z velmi rozsáhlé normy (cca 114 stran) vyjímáme: Kap. 8 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem. Kap. 20 Stabilita a mechanická nebezpečí. Obsahují zcela konkrétní (byť o obecné rovině podané) požadavky na elektrické spotřebiče. Hygienických otázek se týká kapitola 32: Záření, toxicita a podobná nebezpečí. Zde se uvádí doslova: "Spotřebiče nesmějí vydávat škodlivé záření nebo představovat toxické či podobné nebezpečí. Poznámka: Jestliže je to nutné, jsou zkoušky předepsány v části 2. Kromě toho obsahuje norma i řadu příloh: A až P a ZA až ZF. ČSN EN 60335-1 (36 1040) byla vydána v březnu 1997.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku