ČSN EN 1398 (269710)
Vyrovnávací můstky


Norma:ČSN EN 1398
Název:Vyrovnávací můstky
Třídící znak:269710
Katalogové číslo:52298
Obor: 26 - ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM
2697 - Vyrovnávací můstky
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(269710) ČSN EN 1398
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:06/1998 - 09/2009

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 1398 (269710)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1398:1997. Evropská norma EN 1398:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma je použitelná pro výpočet, navrhování, konstrukci, bezpečnostní zařízení, montáž, použití, údržbu a zkoušení vyrovnávacích můstků s výjimkou a) vyrovnávacích můstků pro použití v námořní a letecké přepravě, b) zdvihacích stolů, c) zadních zdvižných čel namontovaných na vozidlech. Tato norma zahrnuje vyrovnávací můstky, které jsou používány osobami a/nebo ručními nebo motorovými přepravními prostředky (např. vidlicovými zdvižnými vozíky) jako přepravní cesty mezi nákladními automobily, silničními a železničními vozy a částmi budov jako jsou rampy. Tato norma obsahuje požadavky sloužící k ochraně osob a předmětů proti nehodám a poškození během používání a ovládání vyrovnávacích můstků. Bezpečnostní požadavky jsou založeny na předpokladu, že vyrovnávací můstky jsou udržovány odpovědnými osobami podle návodu výrobce a obsluha byla seznámena s používáním vyrovnávacích můstků. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Citované normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam významných nebezpečí, kde - vedle nebezpečí úrazu je definováno i nebezpečí "vytvářené zanedbáním ergonomických zásad". Dále norma obsahuje kapitolu 5 - Výpočty a rozměry, kapitolu 6 - Bezpečnostní požadavky a opatření, kapitolu 7 - Ověřování, kapitolu 8 - Informace pro použití. Kapitola 6 je zvlášť podrobná, včetně prevence výše uvedených porušení, které se vztahují prakticky jen na ovládače. Konečně norma obsahuje informativní Přílohu A, kde je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje základní požadavky následujících Směrnic EU: Strojírenská směrnice 89/393/EHS doplněná 91/368/EHS a 93/44/EHS, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EHS s výjimkou 6.2 této normy. Naplnění této normy je jedním z prostředků shody se základními požadavky danými Směrnicemi. Upozornění: Na výrobek (výrobky), spadající do předmětu této normy, se mohou použít další požadavky a další směrnice EU. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1398 (26 9710) byla vydána v květnu 1998.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku