ČSN EN 1074-6 (137111)
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty


Norma:ČSN EN 1074-6
Název:Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty
Třídící znak:137111
Katalogové číslo:70942
Obor: 13 - ARMATURY A POTRUBÍ
1371 - Drobné armatury vodovodní
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(137111) ČSN EN 1074-6
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:12/2004 - 07/2009

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 1074-6 (137111)

Tento dokument (EN 1074-6:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropské směrnice (evropských směrnic).

EN 1074 sestává ze šesti částí:

- Část 1: Všeobecné požadavky

- Část 2: Uzavírací armatury

- Část 3: Zpětné armatury

- Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily

- Část 5: Regulační armatury

- Část 6: Hydranty


Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto armatur (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu armatur, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy.

Přílohy A, B, C, D a E této části evropské normy jsou normativní.


S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této normy na jakost pitné vody:

a) tato evropská norma neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo EFTA;

b) je třeba vzít v úvahu stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria.

Tato část evropské normy stanoví minimální požadavky na vhodné používání hydrantů, které mají být používány v potrubních systémech pro dodávání pitné vody nebo jsou k nim připojeny ať už jako nadzemní nebo podzemní (viz EN 805).

Tato část evropské normy stanovuje požadavky na konstrukci, provedení a metodu posuzování shody hydrantů, bez ohledu na jejich typ, materiály a funkce. Jestliže může být hydrant použit jako protipožární vybavení, zařízení pro zavlažování nebo pro jinou funkci, mohou být v jiných normách uvedeny doplňující požadavky (např. prEN 14339:2001).

Platnost této části normy má přednost před ostatními normami pro výrobky nebo zkoušení. Požadavky ostatních norem platí pouze tehdy, když se tato evropská norma na ně odvolává.

Tato část EN 1074 pojednává o požadavcích použitelných jak na podzemní tak i nadzemní hydranty o rozměrech DN 65 až DN 150 a PFA do 16 bar.

Tato část EN 1074 neuvádí požadavky na výstupy nebo jejich přípojky s hydranty, neboť toto je předmětem národních norem.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku