ČSN EN 12309-1 (061520)
Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Bezpečnost


Norma:ČSN EN 12309-1
Název:Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Bezpečnost
Třídící znak:061520
Katalogové číslo:59146
Obor: 06 - TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA
0615 - Topná a varná zařízení na paliva kombinovaná
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(061520) ČSN EN 12309-2
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)(061520) ČSN EN 12309-1
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:07/2000 - 12/2015

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 12309-1 (061520)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12309-1:1999. Evropská norma EN 12309-1:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti absorpčních a adsorpčních klimatizačních zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW, dále jen jako "tepelná zařízení". Tato norma platí pro tepelná zařízení se soustavou k odvádění spalin navrženou v provedení B12, B12BS, B13, B13BS, B14, B22, B23, C12, C13, C32 a C33 a pro tepelná zařízení navržená k instalaci v neuzavřených prostorech. Tato norma platí pouze pro tepelná zařízení, která mají: zabudované hořáky plně řízené automatikou hoření; uzavřenou soustavu chladicích okruhů, v nichž chladicí látka nepřichází přímo do styku s vodou nebo se vzduchem, který má být ochlazován nebo ohříván; přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin podporované mechanickým zařízením. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Roztřídění, kapitolu 5 - Požadavky na konstrukci a provedení, kapitolu 6 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitolu 7 - Zkušební metody a kapitolu 8 - Značení. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, normativní Přílohu D, 20 tabulek, 10 obrázků a informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS "spotřebiče plynných paliv". Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků směrnice týkající se spotřebičů plynných paliv. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12309-1 (06 1520) byla vydána v červnu 2000.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku