ČSN 01 8003 (018003)
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích


Norma:ČSN 01 8003
Název:Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
Třídící znak:018003
Katalogové číslo:24274
Obor: 01 - OBECNÁ TŘÍDA
0180 - Značení bezpečnostní, informační, orientační
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(018003) ČSN 01 8003
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Účinnost:07/1986 - 10/2002

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN 01 8003 (018003)

Norma stanoví zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích chemických, biochemických, fyzikálně chemických, fyzikálních a zkušebnách (tam, kde se pracuje s chemickými látkami) a v místnostech, které jsou příslušenstvím těchto pracovišť (např. váhovny, fotolaboratoře, příruční sklady, umývárny laboratorního nádobí apod.). Norma obsahuje všeobecná ustanovení, kde jsou uvedeny všeobecné technické i organizační požadavky na práce v laboratořích, dále ustanovení pro práce s látkami, které ohrožují lidské zdraví všeobecně a pak specificky pro jedy a žíraviny, pro práce s hořlavými látkami, pro práce s rozpouštědly, náchylnými k tvorbě peroxidů, pro práce s alkalickými kovy, hybridy, organokovovými sloučeninami a silnými oxidačními činidly a jen odkazem pro práce s výbušninami a radioaktivními látkami. Dále jsou formulovány požadavky na likvidaci odpadů, ukládání chemikálií, na práce s technickými plyny a plynnými palivy a na práce s elektrickým zařízením. Přílohy tvoří: 1. První pomoc; 2. Ochranné masti; 3. Příklady nevhodných kombinací uložení chemikálií a Dodatek s bohatým výčtem technických norem a souvisících, především hygienických předpisů. ČSN 01 8003 byla schválena 11.4.1985 a nabyla účinnosti od 1.7.1986. Nahradila ČSN 01 8003 z 5.10.1966.

K normě byl vydán rozsáhlý komentář (Fuchs, A., Doležalová, J., Sýkora, J.: Komentář k ČSN 01 8003). Protože norma nemohla obsahovat řadu vysvětlujících pokynů pro práce s chemickými sloučeninami, a protože jsou obecné znalosti v této oblasti nevelké, bylo již při tvorbě normy rozhodnuto vypracovat k ní komentář. Komentuje se zejména podrobně všeobecná část, jak z hlediska bezpečnostního, tak z hlediska hygienického, dále práce s chemickými sloučeninami především z hlediska hygienického a konečně (méně podrobně) práce s hořlavými kapalinami, s rozpouštědly náchylnými k tvorbě peroxidů a problematika likvidace odpadů. Dále je opět podrobněji rozvinut komentář k ukládání chemikálií - a což prakticky vlastní norma vůbec neřeší - k práci s jinými nebezpečnými a škodlivými faktory pracovního procesu. Konečně jsou komentovány i partie o práci s technickými plyny, s elektrickým zařízením a problematikami nebezpečí požáru. ve vysvětlivkách komentáře (pod čarou) je bohatá citace souvisících předpisů a norem - podstatně bohatější, než v normě samotné. Je např. citováno asi 350 souvisících norem, seznam resortních předpisů pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), příkladový seznam látek, klasifikovaných podle zákona o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví a uvedeny koncentrace, od kterých již není třeba uvedené látky považovat za jedy nebo žíraviny, dále kritéria pro zařazování mezi jedy, příklady "směrných NPK-P" a konečně seznam filtrů k ochranným maskám.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku