ČSN P ISO/TS 14253-2 (014100)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 2: Pokyn k zjišťování odhadu nejistot měření v GPS, při kalibraci měřicího zařízení a při ověřování výrobků


Norma:ČSN P ISO/TS 14253-2
Název:Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 2: Pokyn k zjišťování odhadu nejistot měření v GPS, při kalibraci měřicího zařízení a při ověřování výrobků
Třídící znak:014100
Katalogové číslo:72938
Obor: 01 - OBECNÁ TŘÍDA
0141 - Nejistoty měření
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(014100) ČSN EN ISO 14253-2
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:10/2005 - 12/2011

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN P ISO/TS 14253-2 (014100)

Tato technická specifikace poskytuje návod k zavedení koncepce z "Pokynu k vyjádření nejistoty při měření" (zkráceně GUM), který je určen k použití v průmyslu pro kalibraci etalonů a měřicího zařízení v oblasti GPS a k měření GPS charakteristik součástí. Cílem je dosáhnout plné informovanosti o tom, jak dospět k údajům o nejistotě a poskytnout základ pro mezinárodní porovnávání výsledků měření a jejich nejistot (vztah mezi nakupujícím a dodavatelem). Tato technická specifikace je určena na podporu ISO 14253-1. Tato technická specifikace a ISO 14253-1 pomáhá všem technickým funkcím v organizaci při interpretaci GPS specifikací (tj. tolerancí charakteristik součástí a hodnot maximálních dovolených chyb (MPE) pro metrologické charakteristiky měřicího zařízení.

Tato technická specifikace zavádí postup pro management nejistoty (zkráceně PUMA), což je praktický, iterativní postup, založený na návodu GUM, pro odhadování nejistoty měření bez změny základních koncepcí návodu GUM a je určena pro obecné použití při odhadování nejistoty měření a uvádění údajů o nejistotě pro:

- jednotlivé výsledky měření,

- porovnání dvou a více výsledků měření,

- porovnání výsledků měření

- z jednoho nebo více součástí nebo kusů měřicího zařízení, s danými specifikacemi [tj. maximálními dovolenými chybami (MPE) pro metrologickou charakteristiku měřicího přístroje nebo etalonu a mezí tolerance pro charakteristiku součásti atd.] pro rozhodnutí o shodě nebo neshodě se specifikací.

Iterativní metoda je založena v podstatě na strategii horního omezení, tj. nadhodnocení nejistoty na všech úrovních, přičemž velikost nadhodnocení je regulována. Úmyslné nadhodnocení - a ne podhodnocení - je nutné, aby se zabránilo chybným rozhodnutím založeným na výsledcích měření. Velikost nadhodnocení se musí řídit ekonomickým vyhodnocením situace. Iterativní metoda je nástrojem pro maximalizaci zisku a minimalizaci nákladů při metrologických činnostech v organizaci.

Iterativní metoda/postup se sama ekonomicky přizpůsobuje a je také nástrojem pro změnu/snížení existující nejistoty měření s cílem snížit náklady na metrologii (výrobu). Iterativní metoda umožňuje učinit kompromis mezi rizikem, úsilím a náklady při odhadu nejistoty a provádění jejího rozpočtu.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku