ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití


Norma:ČSN EN ISO 14001
Název:Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití
Třídící znak:010901
Katalogové číslo:26274
Obor: 01 - OBECNÁ TŘÍDA
0109 - Systémy environmentálního managementu
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(010901) ČSN EN ISO 14001
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:07/1997 - 06/2005

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN ISO 14001 (010901)

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila formulovat politiku a stanovit cíle, které zahrnou zákonné požadavky a informace o významných environmentálních dopadech. Týká se těch environmentálních aspektů, které může organizace řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně může mít nějaký vliv. Norma sama o sobě nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu.

Tuto mezinárodní normu lze zavést ve všech organizacích, které si přejí:

a) zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu;

b) ujistit se o shodě s environmentální politikou, kterou vyhlásily;

c) prokázat tuto shodu ostatním;

d) požádat o certifikaci/registraci svého systému environmentálního managementu externí organizací;

e) učinit vlastní rozhodnutí a publikovat vlastní prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou.

Všechny požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny k tomu, aby byly vtěleny do jakéhokoli systému environmentálního managementu. Rozsah jejich uplatnění bude záviset na takových faktorech jako jsou environmentální politika organizace, povaha její činnosti a podmínky, v nichž pracuje. V příloze A tato mezinárodní norma poskytuje informativní návod k použití této specifikace.

Rozsah uplatnění této mezinárodní normy musí být jasně vymezen.

POZNÁMKA - Pro snadné použití jsou shodně očíslovány hlavní články specifikace a přílohy A: tak například 4.3.3 a A.3.3 se zabývají environmentálními cíli a cílovými hodno-tami a 4.5.4 a A.5.4 se zabývají auditem systému environmentálního managementu.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku