ČSN ISO 9225 (038209)
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Měření znečištění


Norma:ČSN ISO 9225
Název:Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Měření znečištění
Třídící znak:038209
Katalogové číslo:16662
Obor: 03 - STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU
0382 - Oblasti koroze
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(038209) ČSN EN ISO 9225
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:10/1994 - 09/2012

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN ISO 9225 (038209)

Norma obsahuje ISO 9225:1992. Uvádí dvě metody měření rychlosti depozice oxidu siřičitého (SO2) (sloučenin síry) a jednu metodu měření rychlosti depozice vzdušné salinity. Norma nezahrnuje měření koncentrace. Koncentrace oxidu siřičitého (SO2) a dalších znečišťujících látek ve vzduchu má být měřena standardními metodami, např. ISO 4221:1980 Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého v okolním vzduchu. Thorinová spektrometrická metoda. (Do 1.10.1994 v ČR nezavedena.) Měřicí metody uvedené v této normě se používají pro charakterizaci korozní agresivity zkušební lokality. Údaje o znečištění získané těmito metodami jsou obvykle užívány pro určení stupně korozní agresivity. Kapitola 2 se týká: Stanovení depoziční rychlosti oxidu siřičitého (SO2) na sulfatačních deskách s oxidem olovičitým (PbO2). Podstata zkoušky: Atmosférický oxid siřičitý (SO2) reaguje s oxidem olovičitým za vzniku síranu olovnatého. Exponované desky se odeberou a analýzou sulfátů se stanoví množství zachyceného oxidu siřičitého. Depoziční rychlost oxidu siřičitého se vyjadřuje v miligramech na metr čtvereční a den [mg/(m2.d)]. Oxid olovičitý, použitý v této metodě jako činidlo, může rovněž reagovat s jinými sloučeninami obsahujícími síru, jako např. sirovodík a merkaptany, za vzniku síranů. Obrácená poloha desky má za účel minimalizovat zachycení síry z kyselých srážek nebo aerosolu kyseliny sírové. Kapitola 3 se týká: Stanovení depoziční rychlosti oxidu siřičitého (SO2) na alkalickém povrchu. Podstata stanovení: Oxidy síry (SOx) a další sirné sloučeniny kyselé povahy se kumulují na alkalickém povrchu porézní filtrační desky nasycené roztokem uhličitanu sodného nebo draselného. Po expozici se stanoví sirné sloučeniny přeměněné na sírany. Rychlost depozice oxidu siřičitého se vyjadřuje v miligramech na metr čtvereční a den [mg/(m2.d)]. Konečně kapitola 4 se týká: Stanovení rychlosti depozice chloridů metodou mokré svíce. podstata metody: Vlhký textilní povrch o známé ploše je exponován stanovenou dobu, přičemž je chráněn proti dešti. Množství usazených chloridů se stanoví chemickou analýzou. Z výsledků této analýzy se vypočte depoziční rychlost chloridů vyjádřená v miligramech na metr čtvereční a den [mg/(m2.d)]. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN ISO 9225 (03 8209) byla vydána v září 1994. Nahradila kapitoly 1, 2 a 5 ČSN 03 8211 z 25.4.1987. Dále nahrazuje 2.2 a informační přílohu 2 ČSN 03 8214 z 20.7.1990.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku