ČSN ISO 9223 (038203)
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace


Norma:ČSN ISO 9223
Název:Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace
Třídící znak:038203
Katalogové číslo:16335
Obor: 03 - STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU
0382 - Oblasti koroze
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(038203) ČSN EN ISO 9223
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:07/1994 - 09/2012

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN ISO 9223 (038203)

Norma obsahuje ISO 9223:1992. Definuje základní činitele atmosférické koroze kovů a slitin. Jsou to doba ovlhčení (_), znečištění oxidem siřičitým (SO2) (P) a vzdušnou salinitou (S). Klasifikace korozní agresivity je vyjádřena ve stupních (C), přičemž se vychází z údajů o úrovních působení výše uvedených tří činitelů. Klasifikace uvedená v této normě může být použita přímo pro odvození korozní agresivity atmosfér pro kovy a slitiny při známých hodnotách doby ovlhčení, znečištění oxidem siřičitým (SO2) a vzdušnou salitinou. Tato norma necharakterizuje korozní agresivitu specifických provozních atmosfér, např. atmosfér v chemickém či metalurgickém průmyslu. Údaje o znečištění a dobách ovlhčení typických pro tato prostředí nemohou být zobecněny. Pro potřeby této normy jsou rozhodujícími korozními činiteli atmosféry pro kovy a slitiny doba ovlhčení a úrovně znečištění oxidem siřičitým (SO2) a vzdušnou salitinou. Jiné druhy znečištění [oxidy dusíku (NOx) a průmyslový prach v osídlených a průmyslových oblastech] nebo specifická a technologická znečištění mikroklimat [chlor (Cl2), sirovodík (H2S), organické kyseliny, rozmrazovací prostředky] mohou též vyvolávat korozní jevy. Tyto druhy znečištění nebyly použity jako klasifikační kritéria. Ve smyslu této normy se ostatní druhy znečištění považují za doprovodná [např. oxidy dusíku (NOx) v městských atmosférách] nebo specifická provozní [např. páry kyselin v provozních mikroklimatech]). Klasifikace úrovní znečištění oxidem siřičitým (SO2) pro standardní venkovní atmosféry je uvedena v tabulce 2. Klasifikace znečištění chloridy (Cl-) se vztahuje k vnějším atmosférám, které jsou znečištěny vzdušnou salinitou v přímořských prostředích. Klasifikace je uvedena v tabulce 3. Obě tabulky pak obsahují hodnoty depoziční rychlosti oxidu siřičitého resp. chloridů pro různé klasifikační intervaly. Korozní agresivitu atmosféry podle normy se označuje pěti stupni (velmi nízká až velmi vysoká). Údajů normy lze přibližně využít i k hodnocení stavu životního prostředí. ČSN ISO 9223 (03 8203) byla vydána v červnu 1994. Nahradila ČSN 03 8203 z 14.12.1979.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku