ČSN ISO 10062 (038121)
Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů


Norma:ČSN ISO 10062
Název:Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů
Třídící znak:038121
Katalogové číslo:17528
Obor: 03 - STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU
0381 - Zkoušení koroze
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(038121) ČSN EN ISO 10062
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:05/1995 - 07/2008

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN ISO 10062 (038121)

Norma obsahuje ISO 10062:1991. Cílem této normy je: definovat všeobecnou metodu používající atmosféry znečištěné jedním nebo několika plyny o velmi nízkých koncentracích (objemové zlomky nepřevyšující 10-6) za předepsaných podmínek teploty a relativní vlhkosti atmosféry (dále jen relativní vlhkosti) tak, aby během zkoušky nedošlo ke kondenzaci; dále: definovat zkušební zařízení a postup požadovaný pro dosažení nejlepší možné reprodukovatelnosti; a konečně určit provozuschopnost za zkušebních podmínek zrychlujících korozi; s rozvojem znalosti provozních podmínek vznikají podněty na použití vhodnějších znečišťujících plynů nebo jejich směsí. Po tomto úvodu je v normě zařazena tato: Výstraha: Bezpečnostní ustanovení pro personál: Práce s plyny používanými při zkouškách může být nebezpečná a musí být ponechána kvalifikovaným chemikům nebo prováděna pod jejich dohledem. Zkušební zařízení musí být používáno a udržováno kvalifikovaným personálem nejen proto, aby zkoušky mohly být provedeny správně, ale i vzhledem k rizikům pro zdraví a bezpečnost, která jsou s touto činností spojena. Tato norma stanoví zkoušky, jejichž cílem je zjistit vliv jednoho nebo více proudících znečišťujících plynů o koncentracích nejvýše 10-6 (objemový zlomek) na vzorky nebo výrobky z kovových materiálů s povlakem či bez povlaku za stanovených podmínek teploty a relativní vlhkosti. Tyto zkoušky se používají pro: kovy a jejich slitiny; určité kovové povlaky (anodické a katodické); určité konverzní povlaky; určité anodické oxidové povlaky; organické povlaky na kovových materiálech. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN ISO 10062 (03 8121) byla vydána v dubnu 1995.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku