ČSN IEC 50(801) (011600)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 801: Akustika a elektroakustika


Norma:ČSN IEC 50(801)
Název:Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 801: Akustika a elektroakustika
Třídící znak:011600
Katalogové číslo:17333
Obor: 01 - OBECNÁ TŘÍDA
0116 - Akustika
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(330050) ČSN IEC 50(801)
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:06/1995 - 02/2001

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN IEC 50(801) (011600)

Norma obsahuje IEC 50(801):1984. Obsahuje zcela základní akustické názvosloví a tedy i řadu termínů, často používaných v hygieně práce. Je normalizováno česky a anglicky názvosloví, a rovněž česky a anglicky je definováno cca 405 hesel. Pro informaci jsou uvedeny názvy francouzské a německé. Z dvanácti dílů slovníku (druhé dvojčíslí) vyjímáme tato hesla: 801-01-01 Akustické kmitání; akustické vibrace; zvuk: Pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. 801-01-02 Slyšitelný zvuk: a) Akustické kmitání schopné vyvolat sluchový vjem (z hlediska fyzikální akustiky); b) Sluchový vjem vyvolaný akustickým kmitáním (z hlediska fyziologické akustiky). 801-01-03 Infrazvuk: Akustické kmitání, jehož kmitočet je nižší než dolní mezní kmitočet slyšitelného zvuku (asi 16 Hz). 801-01-04 Ultrazvuk: Akustické kmitání, jehož kmitočet je vyšší než horní mezní kmitočet slyšitelného zvuku (asi 16 kHz). 801-01-08 Hluk: a) nepravidelné nebo statistické náhodné kmitání; b) Nepříjemný, nežádoucí nebo rušivý zvuk. 801-01-20 Akustický tlak: Efektivní hodnota okamžitých akustických tlaků v daném časovém intervalu, pokud není stanoveno jinak. 801-02-02 Bel: Jednotka hladiny veličiny úměrné energii, rovná-li se základ logaritmů deseti; též jednotka hladiny veličiny pole, rovná-li se základ logaritmů druhé odmocnině z deseti. Poznámka: Energetickými veličinami jsou např. akustický výkon a akustická energie; veličinami pole jsou např. akustický tlak a elektrické napětí. 801-02-03 Decibel: Jedna desetina belu. Poznámky: 1 Jako jednotka hladiny se decibel používá mnohem častěji než bel. 2 Decibel může být definován jako jednotka hladiny energetické veličiny, je-li základ logaritmů desátá odmocnina z deseti. Decibel se též používá jako jednotka hladiny veličiny pole, rovná-li se základ logaritmů dvacáté odmocnině z deseti. 801-02-05 Hladina akustického výkonu: Logaritmus poměru daného akustického výkonu k referenčnímu akustickému výkonu; hladina výkonu v decibelech je desetinásobkem dekadického logaritmu tohoto poměru.

Poznámka: referenční akustický výkon je 1 pW, pokud není uvedeno jinak. 801-02-07 Hladina akustického tlaku: Logaritmus poměru daného akustického tlaku k referenčnímu akustickému tlaku; hladina akustického tlaku v decibelech je dvacetinásobek dekadického logaritmu tohoto poměru. Poznámky: 1 Referenční akustický tlak ve vzduchu je 20 µPa, v jiných prostředích 1 µPa, pokud není uvedeno jinak. 2 Není-li uvedeno jinak, chápou se hodnoty akustického tlaku jako efektivní hodnoty (viz definici 80-01-20 Akustický tlak). 801-02-09 Hladina zrychlení vibrací: Logaritmus poměru daného zrychlení (vibrací) k referenčnímu zrychlení v decibelech se rovná desetinásobku dekadického logaritmu tohoto poměru. Poznámky: 1 Referenční zrychlení je 1 µm.s-2, není-li uvedeno jinak. 2 Není-li uvedeno jinak, je zrychlení vyjádřeno v efektivních hodnotách. 801-08-01 Zvukoměr: Přístroj pro měření hladiny akustického tlaku s normalizovanou kmitočtovou váhovou funkcí a s normalizovanou exponenciální časovou váhovou funkcí. 801-08-02 Audiometr: Přístroj pro měření charakteristik sluchového vjemu, zvláště hladiny prahu slyšení. 801-08-20 Chránič sluchu: Prostředek vkládaný do ucha, do ušního kanálu, nebo zakrývající důležitou část hlavy, aby chránil sluchový orgán proti nadměrnému hluku. 801-09-03 Hlasitost: Vlastnost sluchového vnímání umožňující uspořádat zvuky na stupnici v rozsahu od tichých po hlasité. Poznámka: Hlasitost závisí především na velikosti akustického tlaku, ale také na kmitočtu, tvaru vlny a době trvání podnětu. 801-09-04 Son: Jednotka hlasitosti, rovnající se hlasitosti čistého tónu čelně přicházející rovinné vlny o kmitočtu 1 000 Hz a hladině akustického tlaku 40 dB (referenční akustický tlak 20 µPa).

Poznámka: Hlasitost zvuku hodnocená posluchačem jako n-krát větší než je 1 son je n sonů. 801- 09-05 Hladina hlasitosti: Hladina hlasitosti nějakého zvuku ve fónech, číselně shodná se střední hladinou akustické ho tlaku v decibelech (referenční akustický tlak 20 µPa) volné postupné vlny o kmitočtu 1 000 Hz, přicházející k posluchačům s průměrně normálním sluchem čelně od zdroje a jimi při daném počtu pokusů posuzovaná jako stejně hlasitá v porovnání s neznámým zvukem. Poznámka: Podmínky poslechu neznámého zvuku (např. prostřednictvím sluchátek nebo v difúzním zvukovém poli) je třeba stanovit, neboť mohou být pokládány za jednu z charakteristik zvuku. 801-09-16 Vedení vzduchem: Přenos zvuku vnějším a středním uchem k vnitřnímu uchu. 801-09-17 Vedení kostí: Přenos zvuku k vnitřnímu uchu prostřednictvím mechanických vibrací kostí lebky a měkkých tkání. 801-09-18 Práh slyšení: Minimální hladina akustického tlaku určitého zvuku, která u daného posluchače vyvolá sluchový vjem; zvuk přicházející k uším od jiných zdrojů se považuje za zanedbatelný. Poznámka: Podmínky, za nichž probíhalo měření, je třeba uvést: poslech jedním uchem, oběma ušima, ve volném poli, sluchátkem, metodou konstantních stimulů, při přerušovaném zvuku, počet kusů, atd. 801-09-22 Práh bolesti: Minimální hladina akustického tlaku určitého zvuku, která u daného posluchače vyvolá vjem bolesti v uchu. Poznámka: Podmínky měření je třeba uvést podobně jako u prahu slyšení. 801-09-25 Audiogram: Graf znázorňující hladinu prahu slyšení jako funkci kmitočtu. ČSN IEC 50(801) (01 1600) byla vydána v květnu 1995. Nahradila ČSN 01 1600 z 27.1.1983.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku