ČSN ISO 2041 (011400)
Vibrace a rázy - Slovník


Norma:ČSN ISO 2041
Název:Vibrace a rázy - Slovník
Třídící znak:011400
Katalogové číslo:20683
Obor: 01 - OBECNÁ TŘÍDA
0114 - Mechanika
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(011400) ČSN ISO 2041
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:05/1997 - 10/2010

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN ISO 2041 (011400)

Norma obsahuje ISO 2041:1990. Stanoví termíny vztahující se k oboru vibrací a rázů. Obsahuje cca 425 českých a anglických hesel a definic k nim v českém a anglickém jazyce, ve francouzském jazyce obsahuje jen názvy hesel, bez definic. Dále obsahuje český, anglický a francouzský abecední rejstřík. Z normy vyjímáme následující definice obsažené v těchto článcích: 1.8 Kmitání: Oscilace: Obvykle časová změna velikosti určující veličiny vzhledem ke stanovené referenční veličině, nabývá-li velikost určující veličiny hodnot střídavě větších a menších než nějaká střední hodnota.1.9 Zvuk: Sluchový vjem způsobený akustickým kmitáním, akustické kmitání takového charakteru, že umožňuje vyvolat sluchový vjem, kmitání tlaku, napětí, akustické rychlosti, atd. v prostředí s vnitřními silami.1.10 Akustika: Vědní a technická disciplína zabývající se zvukem, včetně jeho vzniku, přenosu a vlivů.1.58 Bel: Jednotka hladiny při základu logaritmu 10; užívání belu se omezuje na hladiny veličin, které jsou úměrné energii. 1.59 Decibel (dB): Jedna desetina belu + + + + ¦ x2 ¦ ¦ x ¦ Lp = 10 log10 ¦-----¦ = 20log10+-----¦ ¦ x2o¦ ¦ xo ¦ + + + + Poznámky: 1 Velikost hladiny v decibelech je desetinásobek dekadického logaritmu poměru energetických veličin. 2 Příkladem veličin, které se řadí mezi energetické veličiny, jsou druhá mocnina akustického tlaku, druhá mocnina akustické rychlosti, akustická intenzita, hustota akustického výkonu, druhá mocnina napětí. Bel je tudíž jednotka hladiny druhé mocniny akustického tlaku, v běžné praxi se však název zkracuje na hladinu akustického tlaku, neboť toto vyjádření obyčejně není dvojsmyslné.2.1 Vibrace: Časová změna velikosti určující veličiny, která popisuje pohyb nebo polohu mechanické soustavy, je-li velikost střídavě větší a menší než nějaká střední hodnota nebo referenční veličina.2.6 Hluk, šum: 1 - Jakýkoli nepřijatelný nebo nežádoucí zvuk; 2 - zvuk obecně náhodné povahy, jehož spektrum nevykazuje jasně definované frekvenční složky. Poznámka: Pokud rozšíříme výše uvedené definice, může hluk obsahovat elektrická kmitání nežádoucí nebo náhodné povahy. Vyskytnou-li se pochybnosti o povaze hluku (šumu) je třeba použít termíny, jako je hluk nebo elektrický šum. Národní poznámka: Definici ad 1) je obvykle přiřazen termín "hluk" a definici ad 2) je obvykle přiřazen termín "šum".2.7 Šum: Hluk, jehož velikost nemůže být pro jakýkoli daný časový okamžik předem přesně určena. Hesla jsou rozdělena do následujících kapitol: obecné pojmy, vibrace, rázy, snímače pro měření vibrací a rázů, zpracování dat. ČSN ISO 2041 (01 1400) byla vydána v dubnu 1997. Nahradila ČSN 01 1400 z 26.11.1981.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku