ČSN ISO 14021 (010921)
Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)


Norma:ČSN ISO 14021
Název:Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)
Třídící znak:010921
Katalogové číslo:60582
Obor: 01 - OBECNÁ TŘÍDA
0109 - Systémy environmentálního managementu
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(010921) ČSN EN ISO 14021
(Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:01/2001 - 11/2016

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN ISO 14021 (010921)

V posledním desetiletí se ve světě i v České republice začaly hojně používat různé druhy environmentálních značení, prohlášení a environmentálních tvrzení v souvislosti s výrobky a službami. Tato skutečnost vyvolala potřebu vytvořit a zavést takové normy pro environmentální značení, které zohlední při vývoji takových tvrzení všechny odpovídající aspekty životního cyklu výrobku.

Celkovým cílem environmentálního značení a prohlášení je, aby pomocí ověřitelných, přesných a nezavádějících informací o environmentálních aspektech výrobků nebo služeb, podpořily poptávku a nabídku těch výrobků a služeb, které způsobují menší zátěž na životní prostředí, a tím stimulovaly potenciál pro neustálé, trhem řízené, zlepšování životního prostředí. Tato mezinárodní norma určuje požadavky pro vlastní vyhlášení environmentálních tvrzení, včetně prohlášení, značek a obrazců týkajících se výrobků. Popisuje rovněž vybrané termíny běžně užívané pro environmentální tvrzení a vymezuje podmínky pro jejich používaní. Norma poskytuje základ pro celkovou vyhodnocovací a ověřovací metodiku vlastních vyhlášení environmentálních tvrzení a speciální vyhodnocovací a ověřovací metody pro vybraná tvrzení, jejichž nejčastější příklady jsou v normě uvedeny. Vlastní environmentální tvrzení mohou být vydána výrobci, dovozci, distributory, maloobchodníky nebo kýmkoli, kdo může mít z takového tvrzení prospěch. Environmentální tvrzení týkající se výrobku mohou mít podobu sdělení, značek nebo obrazců na výrobku nebo na obalu výrobku, nebo v dokumentaci k výrobku, v technických bulletinech, v reklamě nebo propagaci, v telemarketingu a nebo prostřednictvím digitálních nebo elektronických médií jako je internet. Norma se rovněž zabývá zásadami ujištění o spolehlivosti, které je u vlastních environmentálních tvrzení nepostradatelné. Je důležité aby ověřování bylo správně vedeno, aby se zabránilo negativním účinkům na, trh, jako jsou obchodní překážky nebo nekalá soutěž, které mohou vzniknout z nespolehlivých nebo klamavých environmentálních tvrzení. Metodika hodnocení, používaná těmi, kteří vytvářejí environmentální tvrzení by měla být jasná, průhledná, vědecky zdravá a dokumentovaná, tak aby ti, kteří kupují nebo případně mohou koupit výrobek mohli být ujištěni o správnosti tvrzení.

Konkrétním cílem této normy je sladit užívání vlastních environmentálních tvrzení. Očekává se, že přínosy budou tyto: - přesná a ověřitelná environmentální tvrzení, která nejsou zavádějící; - zvýšený potenciál pro tržní síly stimulovat environmentální zlepšení ve výrobě, postupech a výrobcích, - prevence nebo minimalizace nežádoucích tvrzení, - snížení nejasností na trhu, - usnadnění mezinárodního obchodu, - zvýšení příležitosti pro zákazníky, potenciální zákazníky a uživatele výrobku vybírat si výrobek na základě větší informovanosti.

Výběr specifických značek pro tuto mezinárodní normu je založen na jejím stávajícím rozsahu používání nebo uznávání. To by však nemělo vzbuzovat dojem, že environmentální tvrzení reprezentované těmito značkami má vyšší význam než jiná environmentální tvrzení. V současnosti je zde zařazena pouze Mobiova smyčka. Jiné specifické značky, které nejsou konkrétně uvedeny v této normě budou představeny v dohledné době.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku