ČSN EN 12973 (010121)
Hodnotový management


Norma:ČSN EN 12973
Název:Hodnotový management
Třídící znak:010121
Katalogové číslo:60644
Obor: 01 - OBECNÁ TŘÍDA
0101 - Pojmy všech oborů a třídění
Platnost: Norma je platná.
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:01/2001

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma60644525,0010 %577,50
tlacitko-koupit

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 12973 (010121)

Pojem "hodnota" je založen na vztahu mezi uspokojením mnoha různých potřeb a zdrojů používaných k tomuto uspokojení. Čím méně zdrojů se používá nebo čím větší je uspokojení potřeb, tím větší je hodnota. Účelem hodnotového managementu je urovnat tyto rozdíly a umožnit organizaci dosáhnout co největšího pokroku směrem ke stanoveným cílům s použitím minimálních zdrojů. Hodnotový management je styl managementu určený zejména k mobilizaci lidí, k rozvíjení zručnosti a k podporování součinnosti a inovací s cílem maximalizovat celkovou výkonnost organizace. Hodnotový management představuje nový způsob používání mnoha existujících metod managementu. Hodnotový management je konzistentní s managementem jakosti a osvědčil se jako velmi efektivní metoda v širokém rozsahu působnosti. Mezi nejvíce viditelné přínosy použití hodnotového managementu patří:

- zdokonalení obchodního rozhodování kompetentních vedoucích tím, že jim hodnotový management poskytuje solidní základ pro jejich volbu;

- zvýšení efektivnosti při použití omezené doby a omezených zdrojů k dosažení nejlepšího efektu;

- zlepšení výrobků a služeb pro externí zákazníky jasnějším pochopením jejich skutečných potřeb a stanovením přiměřené priority těchto potřeb;

- zvýšení konkurenceschopnosti usnadněním technické a organizační inovace;

- pěstování obecné hodnotové kultury a tudíž zlepšené pochopení cílů u všech členů organizace;

- zlepšení vnitřní komunikace a obecných znalostí o hlavních faktorech ovlivňujících úspěšnost organizace;

- souběžné zdokonalení komunikace a efektivnosti vytvářením mnohaoborových pracovních týmů řešících mnoho úkolů;

- rozhodnutí, která mohou být podporována všemi zainteresovanými stranami.


Norma je určena především třem skupinám uživatelů:

- vedoucím pracovníkům usilujícím o zvýšení hodnoty své organizace a o uspokojení jejích zákazníků tím, že používají pojmy "hodnota" a "funkce" jako základ pro rozhodování;

- všem, kteří se zabývají oficiálním použitím metod hodnotového managementu ve specifických studiích, včetně pracovníků s všestrannými zájmy i specialistů;

- všem, kteří se zabývají vývojem hodnotového managementu nebo jeho výcvikem.


Účelem této normy je:

- stanovit obecný základ pro management, aby mohl realizovat a prakticky uplatňovat hodnotový management;

- pomáhat vedoucím týmů a jejich členům prakticky uplatňovat tyto metody;

- vytvořit základ pro rozvoj postupů při výcviku a certifikaci pro jednotlivé kompetence v hodnotovém managementu;

- vytvořit základ pro zpracovatele smluv o hodnotovém managementu při poskytování služeb;

- vytvořit základ pro certifikující společnosti a organizace;

- zlepšit jakost hodnotového managementu a povzbuzovat inovaci při jeho používání;

- zlepšit komunikaci používáním společného názvosloví.


Tato norma poskytuje návod všem manažerům pro praktické uplatňování hodnotového managementu a pro zavádění tohoto vědního oboru v jejich organizaci a všem ostatním členům organizace pro pochopení a jejich efektivní účast na hodnotovém managementu.


0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku